Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

yzias
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut

May 22 2015

yzias
yzias
yzias
8912 7603 390
Reposted fromproof proof viaciasteczkowa ciasteczkowa

May 07 2015

yzias
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viacharlotte99 charlotte99

May 01 2015

yzias
7815 ca4f
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeliveinme beliveinme
yzias
4690 f5ff 390

April 30 2015

yzias
życie jest niesprawiedliwe, zabiera nam tych, którzy na to nie zasługują. Maleńka, byłaś bardzo dzielna, spoczywaj w pokoju, zawsze będę Cię kochać.

April 26 2015

yzias
6437 7ce1 390

April 25 2015

yzias

March 29 2015

yzias

March 22 2015

yzias
6372 3111 390
Reposted fromusual usual viakarr4mba karr4mba
yzias
6725 b731 390
Reposted fromfitspro fitspro viakarr4mba karr4mba
yzias
6730 ae4f 390
Reposted fromfitspro fitspro viakarr4mba karr4mba

March 16 2015

yzias
3980 a997 390
Pokolenie Ikea Kobiety vol.7
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaoceanstrat oceanstrat

March 13 2015

yzias
6932 2c59 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamefir mefir

March 08 2015

yzias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl